Under valv av bedjande hander
$13.40
Under valv av bedjande hander Sheet Music
Share on Google+
Under valv av bedjande hander by Rolf Larsson. For choir. Worship material. 4 pages. Published by Gehrmans Musikforlag (GH.GE-10372).
ISBN M-070-10372-5. 185 x 262 mm inches.
Mariagudstjanst for forsamling och kor. Forsamlingsagenda med angivna psalmer och korstycken. Far kopieras for gudstjanstbruk.Agendan innehaller inga noter, de kops separat. Foljande korstycken ingar i gudstjansten: Glad dig och jubla (Sensus Nr. 345); Ingen bar nagon plaga (Sensus Nr. 346); Lovsang (Sensus Nr. 347); Maria gick sa glad (Sensus kormusik Nr. 348); Trad in i hjartats rum (Sensus Nr. 349); Att vara Maria (Sensus Nr. 350); Under valv av bedjande hander (Sensus Nr. 351).

Price: $13.40